Coğrafi Yapı
 
        Seydiler: Batı Karadeniz Bölgesinde Kastamonu İli sınırları içinde olup, doğusunda Devrekani, güney batısında Daday, kuzey batısında Ağlı, kuzeyinde Küre ve güneyinde Merkez ilce ile çevrilidir.
        Arazi yapısı olarak ilce merkezi düzlük olup, köylerimizden Cerciler, Ercek ve Karaçavuş köyleri ormanlık, diğer köylerimiz genelde düz ve tarımsal arazi ile çevrilidir. Toplam arazi miktarı 24100 hektar olup; 5300 hektarı ormanlık alan, 12100 hektarı ekilebilir tarımsal alan, 2950 hektarı tarım dışı alan ve 3750 hektarı cayır-mera alanı olarak kullanılmaktadır. 
        Belli baslı akarsu olarak Devrekani Çayı, Mancılık Çayı ve Takazlar Çayı mevcuttur. Devrekani Çayı,  Devrekani sınırları içinde bulunan Basak pınar Köyünden çıkarak  ilçemizi doğudan batıya kat ederek Cide İlçesi sınırları içinden  Karatenize dökülür.  Diğer  çaylar ilce sınırları içerisinde Devrekani Çayına katılır.
        İlkbahar aylarında akarsuların debisi fazla olup yaz aylarında debi sıfıra kadar inebilmektedir. Akarsu boyları tarıma elverişli topraklarla kaplı olup ova görünümündedir.
        Seydiler İlçesinin Yayla, Ercek, Demirciözü, Ayvatlar, Emreler,  Sabuncular, Cerciler ve Karaçavuş köyleri sınırları içerisinde ormanlık alanlar mevcuttur. Ormanlarda cam, köknar, meşe kavak ve söğüt gibi ağaçlar mevcut olup etekleri fundalıklarla  kaplıdır.
        İklim yapısı itibariyle, karasal iklim ve Karadeniz iklimi birlikte hakimdir. Yaz aylarında +5 ile +33 dereceye, kıs  aylarında -27 ile -6 dereceye varan çok büyük ısı farkları mevcuttur. Kıs mevsimi uzun sureli ve kar yağışlıdır.
        İlçemiz Kepez koyu yakınlarına yapılan Beyler Barajı son yıllarda ilce iklim yapısını değiştirerek, gece ve  gündüz arasındaki sıcaklık farkını  biraz azaltmıştır.
        İlçe rakımı 1100 metre olup, tarıma elverişli topraklarda genellikle arpa, buğday, fiğ ve seker pancarı ekilir. Meyve ve sebzecilik gelişmemiştir.